Skip to main content
Traduzioni Polacco - Anna Cieślik Located at Ul. B. Niegolewskich 10 lok. 8, Poznań, 60-232, Poland Phone: +48503940970. .
Ul. B. Niegolewskich 10 lok. 8, Poznań, 60-232, Poland Phone: +48503940970. .

Tłumaczenia finansowe na język włoski

Tłumaczenie sprawozdań finansowych, będące obowiązkiem dyktowanym przez Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, jest coraz powszechniejszą koniecznością wszystkich firm działających na polu międzynarodowym.
Oferuję swoje usługi w zakresie tłumaczeń dokumentów finansowych na język polski: bilansów skonsolidowanych, prospektów informacyjnych, sprawozdań finansowych.
Zaprezentują się Państwo w jak najlepszy sposób inwestorom, instytucjom finansowym i bankom, przedstawiając im dokumentację finansową przetłumaczoną w nienaganny sposób i w pełni zgodną z oryginałem, również pod względem szaty graficznej.

Poproś o wycenę
tłumaczenia finansowego na język polski

Tłumaczenia finansowe na język włoski

Tłumaczenia sprawozdań finansowych na język polski

Na przestrzeni ostatnich lat harmonizacja zasad rachunkowości była jednym z głównych dążeń Unii Europejskiej, mającym na celu ułatwienie rozwoju i efektywności europejskich rynków finansowych.
Stosowanie różnych zasad rachunkowości w każdym z państw członkowskich stanowiło hamulec dla rozwoju rynków oraz powodowało słabą „czytelność“ stanu finansowego poszczególnych firm.
Decyzja Unii Europejskiej dotycząca wprowadzenia w każdym z państw członkowskich standardów rachunkowości i sprawozdawczości finansowej MSR/MSSF, zatwierdzonych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB – International Accounting Standard Board), narodziła się z potrzeby określenia pełnego korpusu reguł rachunkowości uznanego na poziomie międzynarodowym.
Po wydaniu Rozporządzenia nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, począwszy od 1 stycznia 2005 r. emitenci papierów wartościowych, firmy ubezpieczeniowe, banki są zobowiązane do przygotowywania swych skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) zatwierdzonymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB – International Accounting Standards Board).