Skip to main content
Traduzioni Polacco - Anna Cieślik Located at Ul. B. Niegolewskich 10 lok. 8, Poznań, 60-232, Poland Phone: +48503940970. .
Ul. B. Niegolewskich 10 lok. 8, Poznań, 60-232, Poland Phone: +48503940970. .

Tłumaczenia prawnicze na język włoski

Tłumaczenia prawnicze mają niezwykle specjalistyczny charakter.
Na tym polu zwykłe przetłumaczenie zwrotów językowych nie jest wystarczające. Bardzo często wymagane jest oddanie pojęć prawniczych należących do systemu normatywnego, który nie odzwierciedla analogicznego systemu w języku docelowym, ale różni się od niego pod względem organizacji, założeń, tła kulturowego i tradycji.
Przetłumaczenie dokumentu o charakterze prawniczym jest zatem zawsze bardzo delikatnym zadaniem, które może zostać powierzone jedynie tłumaczom posiadającym odpowiednie kompetencje językowe oraz znajomość systemu prawnego języka wyjściowego oraz docelowego.

Poproś o wycenę
tłumaczenia prawniczego na język włoski

Tłumaczenia prawnicze na język włoski