Skip to main content
Traduzioni Polacco - Anna Cieślik Located at Ul. B. Niegolewskich 10 lok. 8, Poznań, 60-232, Poland Phone: +48503940970. .
Ul. B. Niegolewskich 10 lok. 8, Poznań, 60-232, Poland Phone: +48503940970. .

Tłumaczenia techniczne na język włoski

Przetłumaczenie instrukcji technicznych jest bardzo odpowiedzialnym zadaniem, które może zostać powierzone jedynie odpowiednio wyspecjalizowanym tłumaczom.
Precyzja terminologiczna ma zasadnicze znaczenie. W tłumaczeniach technicznych brak miejsca na wolną interpretację. Bardzo często włoskie instrukcje obsługi i konserwacji maszyn zawierają jednak terminy stosowane wyłącznie w danym zakładzie, ważna jest więc też możliwość bezpośredniej współpracy tłumacza z klientem i dokładne zrozumienie sposobu i kontekstu działania danego urządzenia.

Poproś o wycenę
tłumaczenia technicznego na język polski

Tłumaczenia techniczne na język włoski

TŁUMACZENIE INSTRUKCJI OBSŁUGI I KONSERWACJI MASZYN NA JĘZYK WŁOSKI:
ASPEKTY PRAWNE

Dyrektywa maszynowa (2006/42/WE) zobowiązuje producentów maszyn do przestrzegania szeregu wymogów, w tym także obowiązków związanych z tłumaczeniami technicznymi.
Do każdej maszyny należy dołączyć oryginalną instrukcję, tj. instrukcję zweryfikowaną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela. Jeżeli instrukcja oryginalna nie jest dostępna w języku lub językach państwa członkowskiego, w którym wprowadza się do obrotu maszynę lub oddaje ją do użytku, do maszyny należy dołączyć tłumaczenie instrukcji oryginalnej wraz z samą instrukcją oryginalną.
Do każdej maszyny musi zostać dołączona instrukcja obsługi przetłumaczona na język urzędowy państwa członkowskiego, w którym maszyna jest sprzedawana i/lub eksploatowana.
Tę samą zasadę stosuje się do „DEKLARACJI ZGODNOŚCI WE“ maszyny. Oznacza to, że deklaracje oraz tłumaczenia na język polski muszą zostać zredagowane według takich samych zasad co instrukcje.